Kontaktni podatki

Šolska knjižnica OŠ IC Vrhnika na Tržaški 2, PP in POŠ NIS (1-6.K):

  • gospa Tadeja Voljč
  • tel.: 01 3301-883

Šolska knjižnica OŠ IC Vrhnika na Lošci 1:

  • knjižničarka Špela Petrovič
  • gospa Maruša Trošt
  • tel.: 01 3301-867
  • mail: spela@11sola.si, mtrost@11sola.si

Šolska knjižnica POŠ DG:

  • gospa Maruša Trošt
  • mail: mtrost@11sola.si