Bralna značka pri tujih jezikih

Učenci od 4. do 9. razreda v okviru pouka angleškega jezika vsako leto sodelujejo pri EPI READING BADGE.

Kaj beremo letos?

 

V okviru pouka nemškega jezika učenci od 7. do 9. razreda  vsako leto sodelujejo pri EPI LESERPREIS.

Kaj berejo letos?