Skoči na glavno vsebino

Delovanje knjižnice na Tržaški 2 v času koronavirusa

Šolska knjižnica obratuje na Tržaški 2 od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 14.30 in ob petkih od 9.00 do 14.30.

V šolskem letu 2021/22 poteka izposoja po pravilih, prilagojenih po priporočilih NIJZ za knjižnice.

Za učence od 1. do 3. razreda na Tržaški 2 izposoja poteka v knjižnici enkrat tedensko po točno določenih terminih.

Izposoja na Drenovem Griču (potujoča knjižnica) poteka ob petkih od 7.30 do 8.30. Izvaja jo knjižničarka v učilnicah posameznih razredov. Učenci vračajo knjige v škatle, ki se nahajajo v posameznem razredu, kjer odležijo vsaj 3 dni, nato pa so zopet na voljo za izposojo.

Izposoja za učence NIS (1.-5.K) in PP poteka v knjižnici na Tržaški 2, kamor hodijo po knjige razredničarke razredov.

Učitelji lahko posamično vstopajo v šolsko knjižnico v njenem obratovalnem času, razen kadar je knjižničarka odsotna, ker izvaja pouk, izposojo v razredu ali ima kakšno drugo obveznost. Obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. Gradivo, ki ga učitelji potrebujejo, poišče in izposodi knjižničarka.

DRUGO:

Izvajanje ur KIZ poteka po dogovoru z učitelji v razredu, knjižnici, računalniški učilnici ali na prostem.

Zapri dostopnost