Delovanje knjižnice na Tržaški 2 v času koronavirusa

Šolska knjižnica obratuje na Tržaški 2 od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 14.30 in ob petkih od 9.00 do 14.30.

V šolskem letu 2020/21 poteka izposoja po pravilih, prilagojenih po priporočilih NIJZ za knjižnice.

Za učence od 1. do 3. razreda na Tržaški 2 poteka izposoja v matičnih učilnicah enkrat tedensko za vsak oddelek, kadar razrede obišče šolska knjižničarka.

Organizirana je tudi izposoja na daljavo – knjige se lahko predhodno (vsaj 2 dni prej) naroči pri knjižničarki po telefonu (33 01 883 – šolska knjižnica na T2) ali elektronski pošti (mmaln@11sola.si – e-naslov šolske knjižničarke Maje Malnarič). Naročene knjige učencem dostavi knjižničarka, kadar obišče njihov razred.

Izposoja na Drenovem Griču (potujoča knjižnica) poteka ob petkih od 7.30 do 8.30. Izvaja jo knjižničarka v učilnicah posameznih razredov. Učenci vračajo knjige v škatle, ki se nahajajo v posameznem razredu, kjer odležijo vsaj 3 dni, nato pa so zopet na voljo za izposojo.

Izposoja za učence NIS (1.-6. r.) in PP poteka v knjižnici na Tržaški 2, kamor hodijo po knjige razredničarke razredov.

Učitelji lahko posamično vstopajo v šolsko knjižnico v njenem obratovalnem času, razen kadar je knjižničarka odsotna, ker izvaja pouk, izposojo v razredu ali ima kakšno drugo obveznost. Obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. Gradivo, ki jih učitelji potrebujejo, poišče in izposodi knjižničarka.

DRUGO:

Izvajanje ur KIZ poteka po dogovoru z učitelji v razredu, računalniški učilnici  ali na prostem.