Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, ceneje oziroma brezplačno (v kolikor stroške izposoje šoli za učbeniški sklad vrne Ministrstvo za šolstvo in šport).

Konec maja učenci domov prinesejo sezname potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. Do določenega datuma morajo vrniti izpolnjeno in podpisano naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, saj skrbnici le na podlagi pravočasno vrnjenih naročilnic lahko poskrbiva za zadostno število učbenikov za izposojo.

Učenci si učbenike iz US izposodijo za eno šolsko leto. Ker so učbeniki last šole oziroma njenega US, morajo učenci na izposojene učbenike zelo paziti.

Skrbnica US sklada učencem ob izposoji učbenikov vsako leto znova pove, da morajo:

  • vsak učbenik obvezno zaviti,
  • se vanj podpisati in
  • z njim delati tako, da bo ob vrnitvi konec šolskega leta tak, kot je bil ob izposoji.

Če učenci teh napotkov ne bodo upoštevali in bodo zato vračali uničene učbenike, bodo morali kupiti novega. Enako velja, če učenec izposojeni učbenik izgubi – kupiti mora drugega.

Učbeniki so v US mišljeni za uporabo več let zapored, njihove cene pa iz leta v leto rastejo in zato nabava učbenikov predstavlja vedno večji strošek.

Kršitve pravil bomo spremljali in v skladu z njimi tudi ukrepali.

 

Skrbnici US:
Andreja Nagode in Špela Petrovič