Skoči na glavno vsebino

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole.

Na naši šoli imamo šolsko knjižnico razdeljeno na dve enoti: ena je v šoli na Tržaški 2 in je namenjena 1. triadi, druga pa je v stavbi na Lošci 1 in je namenjena 2. in 3. triadi. Ta, ki je v 1. nadstropju šolske stavbe na Lošci 1, je namenjena učencem od 4. do 9. razreda in vsem delavcem šole.

Učenci si lahko izposojajo knjige za domače branje, bralno značko, najdejo pa lahko tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Skupaj je na razpolago  več kot  20000 enot knjižnega gradiva: leposlovja, strokovne literature, leksikonov, enciklopedij, atlasov, slovarjev. Knjižnica se nahaja v dveh prostorih: vstopimo v čitalnico, kjer se nahaja izposojevalni pult z dvema izposojevalnima mestoma, obsežna zbirka referenčne literature in 4 računalniška mesta za učence. Učencem je na voljo 20 čitalniških mest, ki so pred in po poukom vedno zasedena, saj učenci delajo domače naloge, berejo knjige, pripravljajo plakate ter seminarske naloge in brskajo po revijah. V čitalnici imamo naročenih 12 naslovov revij, ki jih učenci lahko prebirajo v času odprtosti knjižnice.

V sosednjem prostoru je v prostem dostopu  postavljeno vse leposlovno gradivo. Najbolj pridni bralci tu najdejo svoj mir v 4 bralnih kotičkih.

Ko v knjižnici poteka pouk, je knjižnica zaprta.

Knjižnica za 1. triado se nahaja v “stari šoli” na Tržaški cesti 2 na Vrhniki. Ko pridete v 2. nadstropje, zagledate njena vrata, s katerih vas pozdravlja medvedek, obkrožen s knjigami. Ta medvedek je naš logotip. Učenci so ga leta 2002 “na volitvah” izbrali med petimi kandidati.

V knjižnici je urejena tudi “mini čitalnica”, kjer lahko tretješolci prebirajo knjige pred in po pouku ter v času glavnega odmora.

Vsak član knjižnice dobi svojo izkaznico, na kateri so njegovi podatki (ime, priimek), članska številka in črtna koda.

Enkrat tedensko (ob četrtkih) pa knjižničarka obišče podružnico na Drenovem Griču in učencem in učiteljem po potrebi pripelje “potujočo knjižnico”.

Knjižnica je odprta po urniku, ki se vsako šolsko leto spremeni in je obešen na vratih knjižnic.

Izposoja poteka računalniško, s programom COBISS.

V knjižnici 1. triade imamo trenutno okrog 11.700 enot šolarske literature (knjige za učence) in okrog 2.000 enot strokovne literature za delavce šole.

Vse knjižno gradivo je postavljeno v prostem pristopu. Knjige za učence so ločene na C in P stopnjo, posebej pa stojijo tudi “poučne” knjige (otroška strokovna literatura). Ob predstavitvi knjižnice učence poučimo o tem, kako so knjige v njej postavljene. Tako lahko sami poiščejo, kar jih zanima in jim je všeč, ali pa za pomoč prosijo knjižničarko ali starejše učence, ki se v knjižnice že bolje znajdejo.

Prva triada knjižnico obiskuje skupinsko v spremstvu učiteljice, enkrat na teden, v dogovorjenem terminu.

Kot v vsaki knjižnici tudi v naši veljajo določena pravila obnašanja. Podrobneje si jih lahko pogledate na spodnji povezavi:

KNJIŽNIČNI RED

Zapri dostopnost