Skoči na glavno vsebino

Navajanje virov in literature

Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki smo jo uporabili pri svojem delu.

Viri in literatura sodijo v pisnem delu v posebno poglavje. Razvrščeni morajo biti po abecedi avtorjev.

Pri navajanju je najpomembnejše to, da pravilno navedemo vse bibliografske podatke/elemente, da je mogoča natančna prepoznava (identifikacija) vira. 

Navodila za poenostavljeno navajanje virov,  za kakršna smo se dogovorili na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

Zapri dostopnost