Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, brezplačno.

Junija učenci domov prinesejo sezname potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.

Učenci si učbenike iz US izposodijo za eno šolsko leto. Ker so učbeniki last šole oziroma njenega US, morajo učenci na izposojene učbenike zelo paziti.

Upraviteljici US sklada učencem ob izposoji učbenikov vsako leto znova pove, da morajo:

  • vsak učbenik obvezno zaviti,
  • se vanj podpisati in
  • z njim delati tako, da bo ob vrnitvi konec šolskega leta tak, kot je bil ob prevzemu.

Če učenci teh napotkov ne bodo upoštevali in bodo zato vračali uničene učbenike, bodo morali kupiti novega. Enako velja, če učenec izposojeni učbenik izgubi – kupiti mora drugega.

Učbeniki US so namenjeni večletni uporabi.

Kršitve pravil bomo spremljali in v skladu z njimi tudi ukrepali.

 

Upraviteljica US

Špela Petrovič

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/24

Zapri dostopnost