Kdaj v knjižnico?

Lošca 2Šolska knjižnica OŠ Ivana Cankarja domuje na štirih lokacijah, izposoja pa redno poteka v stavbah na Lošci 1, Tržaški 2 in na podružnični šoli na Drenovem Griču.

 • Knjižnica za učence 1. triade in za učence POŠ PP in NIS (do 6. K) je v 2. nadstropju šolske stavbe na Tržaški 2. 
 • Knjižnica za učence 5.-9. razredov je v šolski stavbi na Lošci 1 (poleg telovadnic).
 • Četrtošolci in učenci 3. c in 3. d si knjižno gradivo v času pouka lahko izposojajo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika.

20141021_120340 - KopijaŠolska knjižnica na Lošci 1 je načeloma odprta vsak dan pred poukom (7.00-8.25, razen v ponedeljek 7.00-8.00) in po pouku od 13. do 14. ure.

Knjižničarka je Špela Petrovič (tel.: 01 7506-867, e-mail: spela@11sola.si).

 

Odpiralni čas šolske knjižnice na Tržaški cesti 2 je:

PONEDELJEK 7.30‒14.00
TOREK 9.00‒14.00
SREDA 7.30‒14.00
ČETRTEK 9.00‒14.00
PETEK 9.15‒14.00

Razredna izposoja poteka enkrat tedensko po dogovorjenem urniku:

Ponedeljek:
1. ura: 1. A (8.00‒8.15) + 1. D (8.30‒8.45)
2. ura: 1. C (8.55‒9.10) + 1. B (9.20‒9.35)
3. ura: 1. E (10.00‒10.15) + 2. B (10.30‒10.45)
4. ura: 2. A (10.55‒11.10) + 2. C (11.20‒11.35)

Torek:
3. ura: 2. D (10.00‒10.15) + 2. E (10.30‒10.45)
4. ura: 3. A (10.55‒11.10) + 3. B (11.20‒11.35)

Knjižničarka je Maja Malnarič (tel.: 33 01 883, e-mail: mmaln@11sola.si).

Na POŠ Drenov Grič opravlja izposojo knjižničarka Maja Malnarič vsak ČETRTEK od 7.30 do 8.30.

Učenci NIS (1.-6. K) in PP obiščejo šolsko knjižnico enkrat mesečno po dogovorjenem urniku:

Sreda – vsaka 3. v mesecu (PP, NIS):

 • 1. ura (8.30-9.00): 1.H, 2.H – PP1
 • 2. ura (9.05-9.35): 4.J – PP3
 • 3. ura (10.00-10.30): 3.I – PP2
 • 4. ura (11.15-11.45): 1.K, 2.K

Četrtek – vsak 3. v mesecu (NIS):

 • 2. ura (9.15-09.45): 3.K
 • 3. ura (10.30-11.00): 4.K
 • 4. ura (11.15-11.45): 5.K
 • 5. ura (12.00-12.30): 6.K