Kdaj v knjižnico?

Lošca 2Šolska knjižnica OŠ Ivana Cankarja domuje na štirih lokacijah, izposoja pa redno poteka v stavbah na Lošci 1, Tržaški 2 in na podružnični enoti na Drenovem Griču, med pandemijo po navodilom NIJZ in dejanskim možnostim prilagojenih načinih.

  • Knjižnica za učence 1. triade in za učence POŠ PP in NIS (do 5.K) je v 2. nadstropju šolske stavbe na Tržaški 2. 
  • Knjižnica za učence 5.-9. razredov je v šolski stavbi na Lošci 1 (poleg telovadnic).
  • Četrtošolci in učenci 5.d in 5.e  si knjižno gradivo v času pouka lahko izposojajo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika.

20141021_120340 - KopijaŠolska knjižnica na Lošci 1 je načeloma odprta vsak dan pred poukom (7.00-8.25, razen v ponedeljek 7.00-8.00) in po pouku od 13. do 14. ure.

Med pandemijo je knjižnica za obiskovalce zaprta, izposoja poteka po naročilu – naročene knjige knjižničarka prinaša v učilnice. Prebrano gradivo učenci vračajo v knjigomata pri dežurnem učencu in pred zbornico, učitelji pa v knjižničarkin predalček v zbornici.

Knjižničarka je Špela Petrovič (tel.: 01 7506-867, e-mail: spela@11sola.si).

Šolska knjižnica na Tržaški 2 je odprta od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 14.30, ob petkih pa od 9.00 do 14.30.

Knjižničarka je Nina Valant (tel.: 33 01 883, e-mail: ninav@11sola.si).

Na POŠ Drenov Grič izposojo opravlja knjižničarka Nina Valant po dogovorjenem urniku.