Skoči na glavno vsebino

KIZ

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene, ki ga izvaja šolska knjižničarka v sodelovanju z učitelji. Po učnem načrtu za devetletno šolo učenci skupinsko 4-krat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se takrat izvajajo knjižnična informacijska znanja.

Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli; s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo in z motivacijo za branje. Učenec v knjižnici pridobiva znanja,spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.

V okviru ur KIZ-a učenci rešujejo tudi Slovenski muzejski MEGA KVIZ, sodelujejo pri izbiri Moje naj knjige (obe dejavnosti pripravljajo v MKL), obiščejo NUK in Cankarjevo knjižnico Vrhnika

Zapri dostopnost