Seznami 2021/22

Učenci in učenke 1. – 3. razreda prejmejo delovne zvezke brezplačno v šoli, učencem in učenkam 4. – 9. razreda pa jih kupijo starši oz. skrbniki.

Učbenike prejmejo na začetku šolskega leta.

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. razred NIS

2. razred NIS

3. razred NIS

4. razred NIS

5. razred NIS

6. razred NIS

7. razred NIS

8. razred NIS

9. razred NIS