Kdaj v knjižnico?

Lošca 2Šolska knjižnica OŠ Ivana Cankarja domuje na štirih lokacijah, izposoja pa redno poteka v stavbah na Lošci 1, Tržaška 2 in na podružnični enoti na Drenovem Griču.

 

 

  • Knjižnica za učence 1. triade in za učence POŠ NIS in PP (do 7. K) je v 2. nadstropju šolske stavbe na Tržaški 2. 
  • Knjižnica za učence 4.-9. razredov je v šolski stavbi na Lošci 1 (poleg telovadnic).
  • Četrtošolci in učenci 5. a si knjižno gradivo v času pouka lahko izposojajo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, pred in po pouku pa v šolski knjižnici na Lošci 1.

20141021_120340 - KopijaŠolska knjižnica za učence 4.-9. razredov na Lošci 1 je odprta vsak dan pred poukom (7.00-8.25, razen v ponedeljek 7.00-8.00) in po pouku od 13.  do 14. ure.

Knjižničarka je Špela Petrovič, tel. 01 7506-867, spela@11sola.si

Na Tržaški 2 je knjižničarka Tadeja Voljč, tel. 33 01 883, tvoljc@11sola.si.

Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 11.30.

Na POŠ Drenov Grič izposojo opravlja gospa Maruša Trošt po dogovorjenem urniku.