Seznami 2017/18

Obvestila s seznami vseh potrebščin, del. zvezkov in učbenikov, ki jih bodo učenci potrebovali v šol. letu 20117/18 bodo  prejeli do tretjega tedna junija.  Skrbnici učbeniških skladov  prosiva, da čimprej oziroma do predvidenega roka vrnejo izpolnjene prijavnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.

1. razred – ne vračate prijavnic

2. razred

3. razredi

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred